Hotărîrea Guvernului nr. 1094 din 19.12.2017 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind echipamentele sub presiune transportabile