Hotărîrea Guvernului nr. 1104 din 14.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale