Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 20.06.2016 cu privire la prețurile de comercializare a produselor social importante.