Hotărîrea Guvernului nr.315 din 10.07.201 pentru aprobarea Listei autorităţilor competente în domeniul cooperării privind încălcările transfrontaliere în domeniul protecţiei consumatorilor şi a cadrului normativ de reglementare utilizat de către acestea