Hotărîrea Guvernului nr.365 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniile reglementate de Camera de Licenţiere