Hotărîrea Guvernului nr.781 din 01.08.2018 cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor, aferent domeniilor de competenţă ale Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică