Titlu

Impulsionarea relațiilor comercial economice bilaterale dintre Moldova și Azerbaidjan
07/12/2017 - 14:00

12 iulie, Chișinău – Viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei a avut ieri o întrevedere cu Viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan, Mahmud Mammad-Guliyev, Ambasadorul Republicii Azerbaidjan, Gudsi Osmanov, precum și cu Ambasadorului Republiici Moldova în Azerbaidjan, Gheorghe Leucă, privind dezvoltarea relațiilor comercial-economice bilaterale moldo-azere.

 

Vicepremierul Octavian Calmîc în cadrul discuţiilor a exprimat disponibilitatea părţii moldoveneşti privind participarea la următoarea şedinţă a Comisiei interguvernamentale moldo-azere de colaborare economică, care urmează să se desfăşoare anul curent la Bacu, la invitaţia părţii azere. De asemenea, ministrul Economiei a menționat importanța organizării pe această platformă a unui forum al oamenilor de afaceri, care ar contribui la impulsionarea relaţiilor de colaborare în domeniile de interes reciproc.  

 

Mahmud Mammad-Guliyev, Viceministrul Afacerilor Externe al Republicii Azerbaidjan, referindu-se la opotunitățile noi de colaborare bilaterală a menţionat că partea azeră propune extinderea colaborării în sfera energetică şi transporturi, care permite achiziţionarea de carburanţi şi reducerea perioadei pentru transportarea mărfurilor către/din Republica Moldova. 

 

De asemenea, referindu-se la inițiativa părții molovenești de a deschide un centru de comercializare a producţiei agroalimentare şi vinicole moldoveneşti, partea azeră oferă un spaţiu de peste 500 m2 în cadrul Complexului Comercial Internaţional „AGRO MALL” din or. Baku. 

 

Acestea noi oporunități urmează a fi examinate de părţi în cadrul reuniunii comisiei interguvernamentale mixte preconizate preventiv pentru luna octombrie curent, pe lîngă alte subiecte de interes comun, care se regăsesc în proiectele protocolul şi programul de colaborare de lungă durată, aferente şedinţei vizate. 

 

Viceprim-ministru, Octavian Calmîc a salutat inițiativa oficialilor Republicii Azerbaidjan privind extinderea cooperării bilaterale comercial economice, menționând posibilitatea de participare a companiilor azere în zonele economice libere și parcurile industriale în condiții preferențiale acordate investitorilor pe aceste platforme, precum și importanţa cooperării în domeniul energiei, transportului, infrastructurii și cooperarea inter-regională, pentru a pune în aplicare proiectele comune în aceste sectoare preferențiale

 

A treia ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-azere pentru cooperare economică a avut loc la 26 aprilie 2012, în orașul Chișinău.

Potrivit Camerei Înregistrării de Stat în Republicii Moldova sunt înregistrate 118 întreprinderi azere cu un volum total al investițiilor în valoare de peste 32,6 mil. lei. Volumul comerţului exterior în anul 2016 între RM şi RA a înregistrat peste 5 mln. dolari SUA, şi o creştere de 37 %, în special datorită majorării volumului exporturilor cu peste 32%, acesta constituind 4,67 mln. dolari SUA. În ianuarie-mai 2017 se atestă o scădere a volumului schimburilor comerciale datorită diminuării  esenţiale a importurilor şi  exporturilor comparativ cu perioada similară a anului 2016.