Titlu

Impulsionarea relațiilor comercial economice dintre Republica Moldova și Coreea
06/08/2017 - 16:21

8 iunie, Chișinău – Impulsionarea colaborării comercial-economice și inițierea unor proiecte investiționale moldo-coreene au fost discutate astăzi în cadrul întrevederii viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, cu ambasadorul Republicii Coreea în țara noastră, Lee Yang Goo, cu sediul la Kiev.

 

Viceprim-ministrului Octavian Calmîc, a menționat că în contextul celor 25 ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice moldo-coreene, Moldova este deschisă pentru menținerea și intensificarea colaborării dintre statele noastre, iar așa cum actualmente relațiile comercial-economice nu sunt valorificate conform potențialului existent, impulsionarea negocierilor pe marginea Acordului între Guvernele Republicii Moldova şi Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, precum și Acordului privind cooperarea economică va facilita avansarea în această direcție. Astfel, semnarea acestor documente va permite crearea unor platforme și perspective investiționale pe domeniile de interes reciproc avantajos, a specificat ministrul Economiei.

 

Octavian Calmîc a îndemnat companiile coreene să participe în concursurile de privatizare lansate în anul 2017 de Guvernul Republicii Moldova și să inițieze proiecte noi investiționale, așa cum zonele economice libere oferă cele mai avantajoase condiții fiscale, vamale și oportunități atractive și garanții pentru dezvoltarea afacerilor. De asemenea, vicepremierul a invitat mediul de afaceri coreean să participe la expoziții, business forum, ateliere de lucru internaționale, apreciind tot odată sprijinul pârții coreene pentru promovarea produselor moldovenești pe piețele sale și sprijinul participării producătorilor moldoveni la evenimentele tematice, expoziții, reuniuni, instruiri organizate în Republica Coreea. În acest context, vicepremierul a subliniat că exportul de mărfuri realizat în anul 2016 a înregistrat o creștere cu 65,7 la  sută  comparativ cu anul 2015. Iar importul de mărfuri efectuat a înregistrat o creștere cu 51,7 la sută în ianuarie - martie 2017 din Coreea în Republica Moldova, constituind 1,92 mil. dolari SUA.

 

La rândul său, ambasadorul Lee Yang Goo a menționat că Republica Coreea este interesată să dezvolte relațiile comercial-economice cu Republica Moldova pe toate dimensiunile, inclusiv prin realizarea proiectelor investiționale. De asemenea, oficialul coreean a vorbit despre posibilitățile tehnologiilor avansate din sectorul IT și disponibilitatea de a oferi suport tehnic pentru instruirea cadrelor în acest domeniu, inclusiv în sistemul de management al calității, siguranței alimentelor, managementul riscului, sistemul de management energetic şi al securității informației.

 

 

 

În Republica Moldova activează  7 întreprinderi cu capital coreean, cu investiții în valoare de 506,6 mii lei. Volumul comerțului al Republicii Moldova cu Coreea a înregistrat, în anul 2016, suma de 21,72 mil. USD. Comparativ cu anul 2015, volumul comerțului exterior a scăzut cu 5,24%, din cauză micșorării importului cu 5,8%. După valoarea volumului schimburilor comerciale înregistrat în anul 2016, Republica Coreea se situează pe locul 28 între partenerii cu care Republica Moldova întreține relaţii comerciale. Exportul de mărfuri realizat în anul 2016 a înregistrat suma de 304,87 mii dolari SUA. Comparativ cu anul 2015, volumul exportului a crescut cu 120,9 mii dolari SUA sau cu 65,7%. Importul de mărfuri efectuat în anul 2016 din Coreea în Republica Moldova a însumat 21,42 mil. dolari SUA, înregistrând astfel o descreștere cu 5,8% sau 1,32 mil. dolari SUA.