Infrastructură energetică

Integrarea Republicii Moldova în piaţa energetică europeană prin extinderea interconexiunilor de transportare a resurselor energetice constituie unul din principalele măsuri de consolidare a securităţii energetice a statului.

 

O realizare importantă în acest scop este construcția gazoductului Ungheni-Iași și a Stației de Măsurare a Gazelor, care au fost date în exploatare la 27 august 2014. Importul  de gaze naturale din România a fost lansat pe 4 martie 2015, fiind furnizate în Republica Moldova circa 700 000 m3 de gaze naturale. La prima etapă acest volum de gaze naturale va asigura consumul pentru circa 10 mii beneficiari din 19 localități din raionul Ungheni și 2 localități din raionul Nisporeni.

 

Pentru a asigura transportul gazelor naturale prin intermediul gazoductului Ungheni – Iași, întreținerea segmentului de gazoduct de pe teritoriul țării și a stației de măsurare a gazelor a fost creată Întreprinderea de Stat ”Vestmoldtransgaz”. La fel, a obținut licență pentru furnizarea gazelor naturale în Republica Moldova S.A. ”Energocom”, care a semnat cu partenerul român OMN Petrom Gaz SRL contractul de livrare a gazelor naturale.

 

Construcția magistralei Ungheni-Iași reprezintă un proiect cheie pentru sectorul energetic din Republica Moldova, care oferă alternative de furnizare a gazelor naturale, precum și contribuie la diversificarea atât a direcțiilor, cât și a surselor de aprovizionare. Ministerul Economiei a inițiat, în cooperare cu BERD, elaborarea studiului de fezabilitate privind construcţia gazoductului Ungheni-Chişinău, precum și a studiilor de fezabilitate pentru 3 proiecte prioritare de interconexiune electrică Vulcăneşti-Chişinău, Ungheni-Străşeni și Bălți-Suceava.

 

Printre cele mai importante rezultate obţinute de Ministerul Economiei în ceea ce privește integrarea în piața energetică europeană este implementarea Pachetului energetic III, care prevede transpunerea în legislația energetică națională a unui șir de directive și regulamente europene. În baza pachetelor energetice II și III, au fost elaborate proiectele noilor legi cu privire la energia electrică și gazele naturale, reorganizarea SA ”RED-Nord” și SA ”RED ”Nord-Vest” cu înființarea unei noi societăți pe acțiuni ”Furnizarea Energiei Electrice Nord”.

 

Mai multe informații privind viziunea Republicii Moldova în domeniul dezvoltării sistemului energetic aflați accesând Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărârea de Guvern Nr. 102 din 05.02.2013.