Inovații

Politicile inovaţionale ale Republicii Moldova sunt definite în Strategia Inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”, aprobata prin Hotararea de Guvern Nr. 952 din 27.11.2013. Acestea vor contribui la materializarea noii paradigme de dezvoltare economică definite în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”. Această paradigmă se bazează pe atragerea investiţiilor, dezvoltarea industriilor exportatoare, edificarea societăţii bazate pe cunoştinţe, inclusiv prin fortificarea activităţilor de cercetare şi dezvoltare, inovarea şi transferul tehnologic orientate spre eficienţă şi competitivitate. Documentul strategic este elaborat pentru a susţine realizarea Programului de Activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare. 2013-2014”. 

 

Strategia vizează trei obiective specifice ale Programului de Activitate al Guvernului:

 

1) dezvoltarea tehnologică a întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM);

2) dezvoltarea infrastructurii de suport pentru activitatea inovaţională;

3) asigurarea condiţiilor pentru edificarea unei economii bazate pe cunoaştere. 

 

 

 

Lista de documente:

 

 Strategia Inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru Competitivitate”