Institutul Național de Standardizare

Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) are misiunea de a contribui la ameliorarea competitivităţii economiei naţionale, asigurarea creşterii durabile și a bunăstării populaţiei, precum şi a utilizării sustenabile a resurselor, prin punerea la dispoziţie a standardelor moldovenești corespunzătoare cerinţelor de piaţă şi armonizate cu standardele europene şi internaţionale.

 

 Viziunea ISM constă în prezentarea acestuia drept un organism național de standardizare modern, dinamic și performant, cu un stil de activitate bazat pe:

 

– o puternică cultură instituțională;

 

– o înaltă competență profesională a colaboratorilor;

 

– aplicarea instrumentelor IT moderne;

 

– procese și proceduri eficiente, flexibile și transparente, care au un rol semnificativ în domeniul standardizării atît la nivel național, cît și la nivel regional şi internaţional..

 

  

Contacte:

 

Adresa: Republica Moldova, mun. Chişinău MD2064, Str. Eugen Coca nr. 28

 

Tel. (+373 22) 905-300

 
Fax. (+373 22) 905-310 


Email: office@standard.md

 

www.standard.md