IT PARCURI

Scopul principal al Parcului este de a crea o platformă organizațională cu un set de mecanisme și facilități inovative necesare pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă și atragerea investițiilor locale și străine. Parcul urmărește valorificarea oportunităților de creștere a industriei IT prin implementarea unui cadru de reglementare previzibil și motivant prin facilitarea sistemului fiscal și de administrare a afacerilor.

 

În același timp, proiectul „Moldova IT Park” urmărește și obiective specifice cum ar fi: furnizarea de mecanisme de consultanță și sprijin pentru noile companii IT, creșterea volumului investițiilor în activitățile companiilor IT rezidenți ai parcului, creșterea numărului de produse IT inovative create de rezidenții parcului, stabilirea de parteneriate internaționale pentru transferul de cunoștințe și tehnologii în domeniul IT, inclusiv prin implicarea unor profesioniști IT străini.

 

Astfel, formatul parcului „Moldova IT Park” va fi unul virtual, cu posibilitatea creării în perspectivă a infrastructurii fizice.

 

Termenul de funcționare a Parcului se propune de 10 ani, timp în care se prognozează a fi atrase cca. 400 companii IT, care să desfășoare în calitate de activități de bază activitățile menționate la art. 8 din Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației.

 

Modelul operațional al Parcului este organizat în formatul în care să definească oferta de valoare, beneficiarii, partenerii/furnizorii, canalele de comunicare, activitățile cheie, modelul de venituri și modelul de costuri.

 

Link: http://moldovaitpark.md/ 

 

Listă documente:

  1. Legea nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației
  2. Hotărârea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT park”
  3. Hotărârea Guvernului nr. 1143 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii parcului pentru tehnologia informaţiei
  4. Ghidul parcurilor IT
  5. Raportul Comisiei de evaluare a activității parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park” în anul 2018 

 

 

 

P. 1-3 Actualizat 27.01.2020