Iulia COSTIN

Iulia
COSTIN

Secretar General de Stat

 

Data nașterii: 02 iulie 1964

 

Educație și formare:

 

27 octombrie 2017 – numită în funcția de Secretar general de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii

 

2007 – 2017 - director general al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM);

 

2003-2007 - Șef al Direcției Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din cadrul Ministerului Economiei și al Comerțului; 

 

1999-2003 - Șef al Direcției Generale pentru Economie și Reforme din cadrul Consiliului județean Tighina;

 

1995-1999 - Șef al Direcției de Reformă Economică din cadrul executivului raional Căușeni;

 

1992-1995- Șef al Departamentului financiar-economic, Agenția Teritorială pentru Privatizare, orașul Bender;

 

1986- 1992- Sef Adjunct al departamentului de planificare, Asociația Națională a Consumatorilor, orașul Comrat.

 

Realizări profesionale:

 

2017 - Membru al Consiliului consultativ pentru IMM-uri al Ministrului Economiei;

2014- prezent - Punctul Național de Contact al programului UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME);

2015 – prezent - Rețeaua Europeană a Întreprinderilor (EEN);

2017- Membru al Portalului European pentru antreprenoriatul feminin - WEgate, Bruxelles;

2015 – prezent-  Membru al Programului UE pentru Parteneriatul Estic, Panelul IMM;

2014 – prezent - Membru al Platformei Femeilor Antreprenoare (WEP), Bruxelles;

2013- prezent- Membru al Consiliului Rețelei Incubatoare de Afaceri din Moldova;

2012 – prezent- Fondator și Membru al Platformei Naționale a Femeilor din Moldova (PNFM);  

2009 - prezent - Expert Național pentru Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);  

2008 – prezent - Expert Național pentru Small Business Act privind revizuirea performanței IMM-urilor;  

2007 - prezent - Membru al Rețelei Internaționale "ERENET", Ungaria;

2007 – prezent- Membru al Rețelei Global Compact pentru Moldova;

2006 – 2008- Membru al Consiliului de Expoziții "Moldexpo" SA;  

2005 – 2010 - Membru al Camerei de Licențiere a Republicii Moldova;

2004- 2009- Membru al Comitetului Național al Grupului de Stat pentru Reglementarea Activității Antreprenoriale;

2004 – 2007- Secretar al consiliului de administrație al Fondul pentru susținerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business;

2004-2005 - Membru al grupului de experți al Programului SOROS "Alternative Economice pentru Femei în Zonele Rurale";

2003 – 2015 Membru al Asociației Obștești "Femeia ajută femeia".

           

 

Studii:

 

2004- prezent: doctorat la ASEM, economie, tema de cercetare “Dezvoltarea pieței de microfinanțare din Republica Moldova”;

 

1995-1998,  Academia de Administrare Publica, Chișinău, Republica Moldova, diplomă de masterat în domeniul relațiilor internaționale;

 

1981-1986,   Academia Tehnică din Moldova, Diplomă de licență cu tema “Economie și Organizarea Industriei Produselor Alimentare”.

 

Limbi vorbite: Română, Rusă, Engleză.

  

Cursuri de perfecționare adiționale şi inițiative:

 

1999 - Curs de formare “Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”, Ucraina;

1999 - Vizita de studiu privind Dezvoltarea Economică Regională, Suedia;

2000 - Curs de formare “Rolul Autorităților Publice Locale în dezvoltarea antreprenorială, Moldova

2002 - Curs Avansat în Administrare Publică, Italia;

2002 - Seminar de formare ”Reforma Regulatorie: Principii, Reguli, Metodologie” Suedia; 

2005 - Seminar de formare “Susținerea Promovării Industriei în țările din Sud-estul Europei”, Japonia;

2007 - Vizita de Studiu și seminar de formare privind dezvoltarea sectorului bancar și a produselor financiare noi pentru Sectorul IMM, Grecia;

2007- Vizită de Studiu la Agenția pentru IMM-uri și familiarizarea cu politicile de Dezvoltare a Sectorului IMM, Irlanda;

2008 - Vizita de Studiu privind atragerea remitențelor în dezvoltarea socio-economică în zonele rurale, Mexic,

2015 - GEC – Congresul de Antreprenoriat Global, Milano, Italia;

2016 - COSME - Ședințele Comisiei, Bruxelles;

2017 - TAIEX - Vizita de Studiu. Transfer de cunoștințe în dezvoltarea Polilor de Creștere Regională, Spania, etc.

 

 

Publicații de autor și coautor:

 

Co-autor „Încurajarea Dezvoltării Sectorului IMM în RM”, Studiul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE, 2011 ISBN 987-92-64-09772-8;

Autor al studiului “Oportunități de finanțare pentru antreprenoriat în Republica Moldova”, 2012;

Co-autor “Ghidul antreprenorial pentru start-up”, 2011;

Autor al studiului ”Procesul de înregistrare a întreprinderilor în Republica Moldova”, publicat în Erenet Profile, Ungaria, Vol II, Nr. 1 ianuarie 2007;

Co-autor - Taxe și impozite pentru întreprinderile mici și mijlocii, Chișinău, 2010, ISBN 978-9975-4032-1;

Co-autor - Fondurile de garantare a creditelor - instrument de stimulare a finanțării IMM, Chișinău, 2008;

Co- autor - Promovarea dezvoltării sectorului micului business în contextul integrării europene, Chișinău, 2005.

 

Primirea cetăţenilor în audienţă:

În prima şi a doua zi de luni a lunii curente

Orele: 15:00 – 17:00