Iuliana DRĂGĂLIN

Iuliana
DRĂGĂLIN

Secretar de Stat (domeniul infrastructurii calității și cooperării internaționale)

Data nașterii: 11 septembrie 1980

 

Experiență profesională:

 

Din 7 noiembrie 2017 - Secretar de Stat (domeniul infrastructurii calității și cooperării internaționale) în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii;

 

2015 -    Mobilitate academică de predare în cadrul proiectului Erasmus + la Universitatea Danubius, Romania

2014 - 2017          Conferențiar universitar, Decan Facultatea Științe Economice

2013 - 2014          Conferențiar universitar interimar, Decan Facultatea Științe Economice

2012 - 2013          Prodecan Facultatea Științe Economice

2012 -  2013         Responsabil Asigurarea calității catedra ;,BA,REI, Turism”

2010 -  prezent  Responsabil Filiera francofona ULIM „Gestion et administration des entreprises”

2009 - 2006          Cercetător la Institutul de cercetări Strategice în economie

2009 – 2013       Lector superior la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Catedra Management şi       Marketing

2004 – 2008      Lector asistent la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Catedra Management şi Marketing

 

Educație și formare:

 

2011 - Susținerea tezei de doctorat și conferirea titlului de doctor în științe economice

2011 -     Audit intern al calității,Cursuri AJA Registers, filiala Romania

2007-2009 - Școala doctorală IFAG ,Bulgaria

2006-2010 - Studii doctorat, specialitatea Management şi Marketing, ULIM

2004-2005 - Masterat – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Catedra Management şi Marketing, specialitatea Business şi administrare

1998 - Stagiul cultural lingvistic de specialitate Franța Université Stendhal – Grenoble,

1997-2002 - Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Catedra Management şi Marketing, filiera Francofonă, Ciclul I Licență

1995-1997 - Liceul „A. Mateevici” din orașul Dondușeni

 

Competențe profesionale:

·         comunicare:

-          bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de cadru didactic

-          capacitatea de a comunica eficient într-o limba străină (participare la conferințe internaționale cu lucrări)

-          comunicare internațională cu partenerii

 

·         organizaționale/manageriale

-          lucru în echipă, gândire analitică, focalizarea pe rezultate - dobândite în activitatea de manager al facultății

-          capacitatea de adaptare, comunicare, autodezvoltare profesională, creativitate (activități didactice și de cercetare)

-           organizare evenimente științifice (Lecturi Economice)

-          o bună cunoaștere a proceselor de control al calității (în prezent fiind responsabil cu auditul calității)

 

·         informatice

-          o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office,Excel, Power Point

 

·         Alte competenţe

-          perseverență, spirit organizatoric, seriozitate, punctualitate ,flexibilitatea, dorința de a învăța continuu

-          cunoaşterea detaliată a componentelor şi proceselor de management al calităţii în învăţământul superior

 

·         Limbi vorbite

-          Română – maternă

-          Rusă – C 1

-          Franceză – B 2

-          Engleză – A 2

 

·         Permis de conducere - B

 

 

Informații suplimentare:

·         Publicații - Lucrări științifice, articole în reviste ştiinţifice recenzate:

1.      Dragălin Iuliana. Problemele managementului calitatii in Republica Moldova. Symposia Professorum, ULIM, Chisinau, 2006, p.        

2.      Dragălin Iuliana. Perfectionarea gestiunii calitatii ca factor competitiv a intreprinderii.Studii Economice, №1-2, ianuarie - iunie 2007, ULIM, p.204-211.              

3.      Dragălin Iuliana. Determinarea rolului calităţii costului,Revista Ştiinţifică Studii Economice, an. 2 nr.3-4 (decembrie), 2008, p. 201-204.           

4.      Dragălin Iuliana. Manualul managementului calităţii fundamentul standardelor al calităţii în sistemul de gestiunii a întreprinderii,Revista „Studii Economice”, ULIM, an.2 nr. 1-2 (iunie), 2009, p. 224-227.

5.      Dragălin Iuliana. Viziunea privind managementul calitatii in conditiile actuale, Materialele conferintei stiintifice. Managementul intreprinderii in mediul economic contemporan. Chisinau, Evrica, 2009, p. 185-189

6. Articole în culegeri de lucrări ştiinţifice de specialitate

 

·         Teze şi materiale publicate ale comunicărilor ştiinţifice la congrese, simpozioane, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale

 

1.      Dragălin Iuliana. Конкурентоспособность региона: факторы и методы оценки.Матерiали щорiчноi мiжнародноi науково-практичноi конференцii 31 жовтня 2007 року, том 2 Одеса: ОРIДУ НАДУ, 2007, с. 336-338.

2.      Dragălin Iuliana. Профессионализм менеджера как важное условие деятельности предприятия.Матерiали щорiчноi мiжнародноi науково-практичноi конференцii 13 травени 2008 року,Одеса: ОРIДУ НАДУ, 2008.

3.      Dragălin Iuliana. Evoluţia managementului calităţii, Materialele Conferinţei Ştiinţifico-Practice Internaţionale. Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice. Bălţi:Universitatea de Stat “Alecu Russo”, 28-29 mai 2010, p.126-129

4.      Dragălin Iuliana.Principiile metodice ale managementului calității producției în întreprinderile contemporane.Conferința Științifică Internațională Tomis Constanța „Economie și Globalizare (22-24 octombrie) 2010, p.191-207

5.      Dragălin Iuliana. Methodological principles of productions quality management in contemporary business, The 2nd Economy Transdisciplinarity Cognition International Conference on LAW ECONOMIC POLICIES COMMUNITY DEVELOPMENT– Bacau, Romania may 5 – 6 ,2010, p.15-16

6.      Dragălin Iuliana.  Competitivitatea managerială asigurată prin intermediul tehnologiilor informaţionale,Conferinţa Ştiinţifico-practică Internaţională:Rolul tehnologiilor informaţionale în pregătirea profesională a specialiştilor profilului economic” (5-6 noiembrie 2010), Bălţi 2010.

7.      Анализ теории и практики управления качеством промышленной продукции. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию независимости Республики Казахстан, 09 декабря, Костанай, 2011, с.379-381

8.      Perfecționarea gestiunii calității produselor ca factor al competitivității ca factor al competitivității întreprinderii. Autoreferat ULIM, Chisinau, septembrie 2011, 24 p.

9.      Качество товара и его влияние на покупательскую способность.Шевченская весна. Материалы, Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Киев, 2012, с.286-287

10.   Calitatea – principiu de dezvoltare durabilă a întreprinderilor din Republica Moldova. Analele ULIM, Seria Economie, Vol. 12, Chișinău 2012, p.204-207

11.   The development throught endogen status of the technical and technological changes. În: Journal of economics and technologies knowledge, nr. 1, January, 2015

 

·         Note de curs: 

12.   Turoperating (operațiuni turistice). Note de curs. Chișinău: ULIM, 2016. 153 p.

13.   Businessul și societatea. Note de curs. Chișinău: ULIM, 2016. 108 p.

14.   Managementul și marketingul în activitatea de antreprenoriat. Lucrari practice. Chișinău: Print-Caro, 2017. 152 p.

15.   Практикум по курсу: предпринимательство и предприятие. Кишинев: Print-Caro, 2017. 173 с.

 

 

·         Proiecte       

-          Ressources partagées pour l’insertion professionnelle des diplômés en Europe Centrale et Orientale(Reparti-ECO)

-          Fostering Sustainable and Autonomous Higher Education Systems in the Eastern Neighbouring Area – ATHENA project

 

Primirea cetăţenilor în audienţă:

În prima şi a doua zi de luni a lunii curente

Orele: 16:00 – 17:00