L E G E privind cerinţele în materie de proiectare ecologicг aplicabile produselor cu impact energetic nr. 151 din 17.07.2014