Titlu

La Bruxelles s-a desfășurat reuniunea Sub-Comitetului Republica Moldova – UE pentru economie, aspecte sociale și sectoriale
07/07/2016 - 13:51

7 iulie, Chișinău -  Viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu, a participat, în calitate de co-președinte, la prima reuniune a Sub-Comitetului Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru economie, aspecte sociale și sectoriale, Clusterul II „Industrie și politici antreprenoriale, minerit și materie primă, turism, dreptul companiilor și guvernanță, protecția consumatorilor și fiscalitate”, care a avut loc la Bruxelles la 5 iulie curent.

 

În cadrul reuniunii au fost discutate acţiunile întreprinse de către autorităţile Republicii Moldova în scopul implementării prevederilor Planului de acţiuni  al Acordului de Asociere  Republica Moldova - UE pentru domeniile politicii industriale și antreprenoriale, mineritului și materiei prime, turismului, dreptului companiilor și guvernanței corporative, protecției consumatorilor și fiscalitate. În context, Vitalie Iurcu a prezentat rezultatele obținute ca urmare  a  implementării Foii de parcurs privind ameliorarea competitivității  Republicii  Moldova, precum și progresele înregistrate în procesul de ajustare a legislației naționale la aquisul european la capitolul politică industrială și antreprenorială.

 

Viceministrul Iurcu a declarat ca Guvernul Republicii Moldova este în plin proces de implementare a reformelor, prioritare fiind cele ce țin de reducerea numărului de acte permisive și optimizarea procedurilor de control, etc.

 

 

În cadrul reuniunii au fost discutate  și prioritățile ministerului Economiei privind  implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anii 2012-2020, precum  și implementarea  Strategiei de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor 2016-2020.