Titlu

Lansarea Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru al Republicii Moldova /VIDEO
06/16/2017 - 12:59

16 iunie, Chișinău - Viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al Economiei a participat astăzi la prima ședință a Comitetului Național pentru Facilitarea Comerțului la care au participat reprezentanți ai organizațiilor internaționale, precum Banca Mondială, USAID, BERD, delegați ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, Uniunii Europene, Ambasadelor acreditate în Republica Moldova, precum și reprezentați ai  mediului de afaceri și ai instituțiilor guvernamentale și naționale, inclusiv Ministerul Economiei, Serviciul Vamal, ANSA, ANTA, Poliția de Frontieră și alții.

 

Viceprim-ministrul Octavian Calmîc a salutat crearea Comitet Național pentru Facilitarea Comerțului în cadrul Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova și a menționat căacesta va facilita atât coordonarea internă, cât și punerea în aplicare a prevederilor Acordului TFA, care prevede simplificarea comerțului regional și internațional, prin reducerea barierelor administrative, tarifare și netarifare, simplificarea formalităților vamale.

 

Acordul privind Facilitarea Comerțului este primul Acord de acest tip din istoria Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și conține un set de măsuri destinate să îmbunătățească circulația transfrontalieră a bunurilor prin îmbunătățirea transparenței și raționalizarea procedurilor vamale. Potrivit estimărilor experților OMC, implementarea Acordului de către toate țările membre OMC va genera reducerea cheltuielilor aferente comerțului și va crește comerțul și PIB-ul global.

 

Totodată, vicepremierul a precizat că Comitet creat, care este un organ consultativ de coordonare și recomandare și instituit în scopul facilitării procesului de coordonare la nivel național a măsurilor necesare pentru implementarea prevederilor Acordului TFA, va oferirii suport necesar la implementarea acestora. Ministerul Economiei în cadrul acestui Comitet va avea rolul de coordonator între instituțiile responsabile de promovarea comerțului, în timp ce Serviciul Vamal al Republicii Moldova este instituția responsabilă pentru implementarea prevederilor TFA în funcție de domeniile sale de competență, având în vedere că majoritatea prevederilor sunt legate de administrarea vamală, a adăugat Octavia Calmîc.

 

De asemenea, vicepremierul a menționat că prin lansarea acestui Comitet sunt mai multe așteptări, pe de o parte de a îmbunătăți calitatea în domeniul infrastructurii naționale, pe dimensiunea vamală, fitosanitară, etc., dar și așteptări din partea partenerilor de dezvoltare în vederea implementării celor mai bune practici internaționale în domeniul comerțului, precum și cu un suport tehnic prin instruiri în domeniu. În acest context, a salutat participarea partenerilor dedicați acestor măsuri de facilitare a comerțului, și anume Cecile Fruman, director de programe regionale a BM și Alex Kremer, manager de țară a BM. De asemenea, a salutat reprezentanții asociaților de business din țață, care promovează nu doar interese membrilor săi, dar vin cu sugestii consistente referitor la îmbunătățirea cadrului juridic, normativ și instituțional din Republica Moldova, astfel  îmbunătățind nu doar climatul de afaceri din țară, dar și ratingul pe țară internațional.

 

Mihaela GORBAN, Șefa  Direcției generale cooperare economică internațională, a prezentat Planului Național de Acțiuni pentru Facilitare a Comerțului, necesar pentru punerea în aplicare eficientă a dispozițiilor Acordului TFA . De asemenea, a subliniata că Planul Național de Acțiuni va include atât acțiuni din cadrul TFA cât și acțiuni care decurg din recomandările Raportului UNECE, cum ar fi informațiile disponibile prin internet, punctele de contact, TBT, SPS, simplificarea procedurilor vamale. Acest plan cuprinde 55 de capitole, care includ 155 de acțiuni. De asemenea, a precizat că Membrii Comitetului Național de Facilitare a Comerțului sunt reprezentanții mediului de afaceri, asociațiilor de business, comunității științifice, organizațiilor internaționale active în domeniul reformelor mediului de afaceri şi a instituțiilor statului. Așa cum una din sarcinile Comitetului național de facilitare a comerțului este simplificarea cooperării dintre sectorul public și mediul de afaceri, pentru implementarea procedurilor de simplificare a comerțului.

 

 

Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, este sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu susținerea financiară a Fondului Guvernului Marii Britanii pentru Buna Guvernare și de către proiectul grupului Băncii Mondiale „Reforma climatului investițional”.