Legislația

 1. Legea drumurilor nr.509-XIII din 22 iunie 1995
 2. Legea fondului rutier nr.720-XIII din 2 februarie 1996
 3. Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din  02.02.1996
 4. Hotărârea Guvernului nr. 827 din 28.10.2013 cu privire la aprobarea Strategiei de transport şi logistică pe anii 2013-2022
 5. Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
 6. Legea nr. 131 din 07.06.2007 privind siguranţa traficului rutier
 7. Hotărârea Guvernului nr.1468 din 30 decembrie 2016 “Cu privire la aprobarea listelor drumurilor publice naţionale şi locale din Republica Moldova”
 8. Hotărârea Guvernului nr.1073 din  01.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise
 9. Hotărârea Guvernului nr. 357 din  13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere
 10. Codul fiscal nr. 316.din  02.11.2006, Titlul IX  Taxele rutiere
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1214 din  27.12.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră
 12. Hotărârea Guvernului nr. 972 din  21.12.2011.cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră
 13. Hotărârea Guvernului nr.244 din 19.04.2012 cu privire la reforma sistemului de întreţinere a drumurilor publice
 14. H O T Ă R Î R E nr. 225  din  12.03.2018 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2018 şi a Programului de reparaţie periodică a drumurilor publice naţionale (în limitele localităţilor), locale, comunale şi a străzilor