Management intern

Managementul intern in cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii se realizeaza în conformitate cu Politica de personal, elaborată pentru implementarea Concepţiei cu privire la personal în serviciul public aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1227-XV din 18 iulie 2002, a Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04 iulie 2008 şi Hotărîrii Guvernului privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.201 din 11.03.2009.

 

Publicat la data de 28.12.2017

Actualizat la data de 16.08.2019

 

Lista documentelor:

 

 • Management financiar și control

 

 1. Politica de contabilitate-tip a autorităților/instituțiilor din subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii (16.08.2019)
 2. Declarația privind buna guvernare anul 2019
 3. Declarația privind buna guvernare anul 2018
 4. Declarația privind buna guvernare anul 2017
 5. Declarația privind buna guvernare anul 2016
 6. Declaraţia privind buna guvernare anul 2015
 7. Declarația privind buna guvernare
 8. FORMULARUL DE AUTOEVALUARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL 
 9. SUMARUL RAPORTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR ŞI CONTROL 

 

 • Funcția publică și politicile de personal

 

1.Politica de personal

2.Planul privind Motivarea nefinanciară în cadrul Ministerului Economiei

3.Regulamentul cu privire la Diploma de Onoare a Ministerului Economiei

4.Planul de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul Ministerului Economiei în anul 2017

5.Planul de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul Ministerului Economiei în anul 2016

6.Planul de dezvoltare profesională a angajaţilor din cadrul Ministerului Economiei în anul 2015

7.Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Ministerului Economiei în anul 2014

8.Planul cursurilor de dezvoltare profesională a personalului din cadrul Ministerului Economiei în anul 2013

 

 • Tehnologia informației și comunicațiilor

 

 1. Politica internă privind securitatea cibernetică a Ministerului Economiei și Infrastructurii (28.12.2017)
 2. Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (08.08.2018)
 3. Planul anual de acțiuni privind implementarea politicilor de protecție a datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (13.09.2018)