Titlu

Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Mondiale a Metrologiei al Viceprim-ministrului, Octavian CALMÎC, ministru al Economiei
05/20/2017 - 08:38

20 mai 2017

Stimați colegi!

 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Metrologiei și cei 12 ani de când Republica Moldova a aderat în calitate de membru asociat al Organizației Internaționale de Metrologie la “Convenția Metrului”, felicit cu deosebit respect specialiștii care activează în domeniul metrologiei,  specialiști performanți din cadrul Institutului Național de Metrologie, la fel și specialiștii din cadrul Ministerului Economiei, care au o contribuție nemijlocită la procesul de implementare a noilor tehnologii în domeniul metrologiei legale, cu ocazia zilei profesionale, dorindu-Vă sănătate, realizări și performanțe profesionale, pace și un viitor luminos!

 

Metrologia, ca știință a măsurării, fără de care nu ar fi putut exista comerțul sau industria, joacă un rol central în îmbunătățirea calității vieții și în protejarea mediului global. Globalizarea comerțului mondial, dezvoltarea tehnico-ştiinţifică şi economică a ultimului secol, preocuparea crescândă privind sănătatea, siguranța publică, mediul ambiant, generează noi cerințe pentru o uniformitate internațională a măsurărilor în lumea modernă, precum și la supravegherea folosirii lor economice.

 

Ziua Mondială a Metrologiei, la cei 142 de ani de la semnarea Tratatului”Convenția Metrului”, este o recunoaștere a importanței domeniului dat, dar și o apreciere a rezultatelor activității profesionale a specialiștilor din domeniu din întreaga lume. Toate aspectele vieții și activitățile societății moderne, depind, într-o anumită măsură, de exactitatea, uniformitatea și credibilitatea măsurărilor metrologice.

 

Ziua Mondială a Metrologiei din anul acesta se desfășoară sub genericul ”Măsurări pentru transport”, așa cum transportul actualmente joacă un rol-cheie. Cu fiece zi, fluxurile de transport sunt în creștere, iar datorită accelerării vitezelor de deplasare, volumelor transportate, precum și impactului asupra mediului ambiant, se dezvoltă anumite riscuri. Iată de ce, se impun cerințe mai stricte privind exactitatea mijloacelor de măsurare utilizate atât pe vehicule, cât și în sistemele de organizare și control a mișcării.

 

Astăzi, la 10 ani de când Republica Moldova a semnat „Aranjamentul de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale, de referință şi certificatelor de etalonări şi măsurări eliberate de Institutele Naționale de Metrologie semnatare a Convenției Metrului”, doresc să menționez repetat aportul considerabil al specialiștii din cadrul Institutului Național de Metrologie și ai Ministerului Economiei, în implementarea tehnologiilor moderne, armonizarea legislației naționale din domeniul metrologiei la standardele și practicile europene și cele internaționale, perfecționarea continuă a Bazei Naționale de Etaloane existente, asigurarea trasabilității măsurărilor și obținerea încrederii în măsurările efectuate în țara noastră.

 

 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Metrologiei, din numele Guvernului Republicii Moldova, al Ministerului Economiei și al meu personal, transmit tuturor metrologilor și specialiștilor din domeniul, înalte aprecieri, sincere felicitări cu ocazia zile profesionale, dorindu-Vă realizări profesionale continue, perseverență și gânduri bune.

 

 

Notă: 20 mai - Ziua Mondială a Metrologiei; în anul 1875 a fost semnat Tratatul de  la Paris Convention du Metre, în scopul asigurării uniformității măsurărilor la nivel mondial, la care au semnat iniţial 17 state, dar la care au aderat deja 52 de ţări; în anul 2005 Republica Moldova a aderat în calitate de membru asociat  la Conferinta Generala de Masuri si Greutati a Organizatiei Internationale de Metrologie“Convenția Metrului”; iar în anul 2007 a semnat „Aranjamentul de recunoaștere mutuală a etaloanelor naționale, de referință şi certificatelor de etalonări şi măsurări eliberate de Institutele Naționale de Metrologie semnatare a Convenției Metrului”.