Titlu

Mesajul de felicitare al Viceprim-ministrului Octavian Calmîc, ministru al Economiei, cu prilejul Zilei Lucrătorului din Comerț
07/14/2017 - 17:44

Stimați lucrători din comerț!

 

Cu prilejul Zilei Lucrătorului din Comerţ și celei de a 22 aniversare de la  instituirea zilei profesionale, felicit respectuos specialiștii care activează în domeniul comerțului, inclusiv în cooperația de consum, specialiști care au o contribuție nemijlocită la  progresul societății și bunăstarea populației țării noastre, dorindu-Vă sănătate, realizări frumoase, pace și un viitor luminos!

 

Acesta este un prilej pentru a aprecia aportul dumneavoastră în societate și profesionalismul în comercializarea produselor și serviciilor, în satisfacerea intereselor sociale ale consumatorilor.

 

Vă apreciem deplin eforturile depuse pentru  consolidarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea imaginii comerţului din ţară, modernizarea metodelor de deservire a populaţiei, pentru devotamentul şi abnеgaţia cu care munciţi în această importantă şi socială ramură a economiei ţării.

 

Cu prilejul sărbătorii profesionale, în numele Ministerului Economiei al Republicii  Moldova și al meu personal Vă exprimăm sincere felicitări şi urări de bine, optimism şi bunăstare.

 

 

Cu deosebit respect,

 

Octavian CALMÎC                                           

Viceprim – ministru,

 

ministru al Economiei