Titlu

MIEPO intenționează să atragă anual câte cinci proiecte investiționale noi
04/29/2016 - 15:38

29 aprilie, Chișinău – În următorii cinci ani Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) își propune să aducă în țară anual minimum câte 5 proiecte investiționale, care să genereze peste o mie de locuri noi de muncă. Obiectivul este stipulat în noul Plan Strategic de Dezvoltare (PSD) pentru anii 2016 – 2020, adoptat astăzi de Consiliului de Coordonare a MIEPO, condus de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc.

 

Potrivit lui Vitalie Zaharia, directorul instituției, în perioada respectivă MIEPO își propune ca investițiile străine directe să fie durabile și într-un proces continuu. Pentru atingerea obiectivelor stipulate în noul Plan Strategic de Dezvoltare, MIEPO va pune accentul pe conectarea companiilor naționale în lanțurile valorice internaționale, promovarea unui rol pro-activ în implementarea politicilor guvernamentale pe toate dimensiunile, dezvoltarea noilor parteneriate atât cu companiile multinaționale prezente deja pe piața Republicii Moldova, cât și cu altele noi, care activează în regiune sau pe piețele UE, CSI și SUA. ”Aceasta va necesita cooperare, colaborare și integrare semnificative pentru a dezvolta și prezenta cea mai atractivă ofertă investitorilor existenți și potențiali”, a accentuat Zaharia.

 

PSD definitivează că sectoarele prioritare de activitate ale MIEPO vor fi agricultura și industria alimentară, industria de fabricare a produselor textile, externalizarea serviciilor de afaceri, tehnologia informației și comunicațiilor, precum și cele de oportunitate sectorială.

 

În opinia lui Octavian Calmîc, noul  Plan Strategic de Dezvoltare al MIEPO este unul ambițios, care necesită noi abordări și viziuni în abordare. ”Pe tot parcursul existenței sale, MIEPO s-a axat mai mult pe realizarea unor proiecte de export. Acum noi cerem ca instituția să pună un accent mai mare pe atragerea investițiilor, deoarece dezvoltarea unor producții moderne, la standardele europene în interior, va facilita nu doar revigorarea diferitor sectoare ale economiei naționale, dar și a  exporturilor”, a accentuat viceprim-ministrul.

 

Mai mult, Octavian Calmîc a accentuat că MIEPO trebuie să devină pentru ministerul Economiei o sursă permanentă de idei, instrumente și politici pentru investiții și export inovatorii, implementarea cărora, într-un final, va contribui la dezvoltarea țării.