Titlu

Ministerul Economiei a elaborat Planul de acțiuni privind atenuarea efectelor crizei economice
08/26/2015 - 16:02

26 august 2015, Chişinău – Ministerul Economiei a elaborat un Plan de acțiuni orientat spre atenuarea efectelor crizei economice pentru perioada anilor 2015-2017. Documentul a fost transmis spre examinare Guvernului și este prezentat spre consultări publice.

 

Planul de acțiuni privind atenuarea efectelor crizei economice conține un set de măsuri orientate spre stabilizarea, relansarea economiei și atragerea investițiilor, ce urmează a fi realizate imediat sau în perioada anilor 2015-2017, fiind considerate și propunerile Ministerului Finanțelor în acest sens. Documentul are menirea de a reanima economia țării, astfel încât deja în anul 2016 aceasta să revină pe o traiectorie ascendentă. Totodată, măsurile prevăzute reprezintă o continuare a eforturilor deja întreprinse de Ministerul Economiei și alte instituții pentru atenuarea efectelor crizei economico-financiare.  

 

Prioritățile Planului anticriză vizează asigurarea stabilității macroeconomice, debirocratizarea şi demonopolizarea mediul de afaceri, diminuarea poverii administrative și fiscale, atragerea investițiilor în toate sectoarele economiei naționale și promovarea unor politici comerciale eficiente. Astfel, principalele obiective sunt: neadmiterea aprofundării  în continuare a crizei economice; readucerea economiei naționale pe o traiectorie de creştere; fortificarea premiselor pentru dezvoltarea unei economii durabile și asigurarea stabilității macroeconomice.

 

Planul de acțiuni privind atenuarea efectelor crizei economice reflectă viziunea Ministerului Economiei de redresare a economiei naționale și cuprinde măsuri reformatoare și cu caracter stimulator, care pot fi realizate cu eforturi comune și prin acțiuni coordonate ale tuturor autorităților publice, cu suportul partenerilor de dezvoltare și societății civile, fără de care reformele ambiţioase propuse nu vor avea sorţi de izbândă.    

 

Documentul a fost elaborat în contextul discuțiilor din cadrul ședinței Consiliului Economic al Prim-ministrului din 13 august 2015.