Titlu

Ministerul Economiei și Grupul Gas Natural Fenosa au semnat un Aranjament pentru regularizarea recuperării devierilor tarifare
06/08/2016 - 16:44

8 iunie, Chișinău – Ministerul Economiei și Grupul Gas Natural Fenosa în Moldova au semnat Aranjamentul pentru regularizarea recuperării devierilor tarifare, înregistrate ca urmare a neajustării tarifelor la energia electrică în perioada anilor 2012 – 2015.

 

În rezultatul mai multor runde de negocieri s-a reușit diminuarea sumei devierilor tarifare, create către 31 decembrie 2015, și pretinse  inițial de Grupul Gas Natural Fenosa, de la 1,881 miliarde lei  până la 1,637 miliarde lei.

 

Pornind de la acest deziderat, părțile au convenit că perioada de recuperare a devierilor tarifare va începe la 1 ianuarie 2017. La acest moment suma devierilor, ajustată la rata dobânzii, va constitui circa 1,75 miliarde de lei și va fi recuperată într-o perioadă de 4 ani, cuprinsă între 1 ianuarie 2017 – 31 decembrie 2020, prin intermediul tarifelor de distribuție și furnizare a energiei electrice calculate și ajustate anual în scopul recuperării integrale a datoriei de bază pe parcursul perioadei de recuperare indicate, la o rată a dobânzii de 7,66% anual.

 

Decizia finală privind confirmarea devierilor și elaborarea mecanismului de recuperare prin tarif la energia electrică urmează a fi luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

Semnarea Aranjamentului dintre autoritățile Republicii Moldova și Grupul Gas Natural Fenosa a fost salutată și de Secretariatul Comunității Energetice, facilitatorul negocierilor, care consideră că nesemnarea acestui document ar fi avut un impact negativ pentru reputația Republicii Moldova ca destinație de investiții și partener de încredere pentru organismele internaționale.

 

În opinia Secretariatul Comunității Energetice, Aranjamentul este primul pas decisiv pentru a pune capăt unei dispute ce durează luni de zile la Centrul Internațional pentru reglementarea diferendelor relative la investiții (ICSID). Amintim că în luna august 2015, Gas Natural Fenosa a inițiat un proces contra Republicii Moldova în ICSID de pe lângă Banca Mondială. Motivul a fost neincluderea de către ANRE, în tariful pentru energia electrică, a devierilor financiare.