Titlu

Ministerul Economiei va primi asistență în reforma climatului investițional
02/24/2016 - 15:57

24 februarie 2016, Chișinău – Ministerul Economiei va primi asistență în procesul de reformare a climatului investițional prin intermediul unui proiect de consultanță, lansat astăzi de Corporația Financiară Internațională (IFC). Valoarea proiectului este de 3,2 milioane dolari SUA, finanțat de Guvernul Suediei, pe o perioadă de 36 de luni. 

 

În cadrul evenimentului, experții Băncii Mondiale au prezentat și rezultatele studiului „Costul Reglementării de Stat a Activității de Întreprinzător” (Cost of Doing Business) și Climatul Investițional din Republica Moldova.

 

Potrivit viceprim-ministrului, ministrului Economiei, Octavian Calmâc, scopul proiectului constă în îmbunătățirea climatului de afaceri, sporirea competitivității sectorului privat, reducerea poverii regulatorii atât la nivel central, cât și la nivel local pe business, precum și stimularea investițiilor și exporturilor. 

 

”Îmbunătățirea climatului investițional și atragerea noilor investiții în economia națională este una din prioritățile programului de guvernare a noului Executiv. Acest deziderat se regăsește în mai multe documente de viziune a Guvernului: programul de guvernare, strategia de creștere a competitivității economiei naționale, precum și în proiectul Strategiei pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor, elaborată de Ministerul Economiei și prezentată Guvernului spre aprobare în contextul implementării Acordului de Asociere cu UE. Încrederea acordată de partenerii de dezvoltare în acțiunile Guvernului sunt un suport incontestabil în obținerea obiectivelor scontate la acest compartiment. Mai mult, lucrând asupra îmbunătățirii climatului investițional, noi ținem cont de competiția regională și internațională în care este atrasă Republica Moldova atunci când vorbim de atragerea unor proiecte investiționale de anvergură și impact real economic, lucru care se va regăsi în noile instrumente de politici promovate de Ministerul Economiei”, a accentuat ministrul Calmâc.

 

Despre importanța implementării unor noi abordări la capitolul respectiv a vorbit și ambasadorul Suediei la Chișinău, Signe Burgstaller, care a menționat că mediul de afaceri din Republica Moldova se confruntă cu un set de bariere, iar acestea pot fi înlăturate doar printr-o reformă complexă. 

 

Studiul „Costul Reglementării de Stat a Activității de Întreprinzător”, efectuat de experții Proiectului Băncii Mondiale, se menționează că inspecțiile, plățile neoficiale, aplicarea selectivă a legislației și alte controale nejustificate sunt cele mai semnificative dificultăți pentru întreprinderi. În viziunea Ministerului Economiei, implementareai principiului ghișeului unic in cadrul tuturor instituțiilor centrale și locale la eliberarea documentelor permisive, în special a licențelor, autorizațiilor de construcție, autorizațiilor de funcționare etc., precum și a altor elemente de optimizare a cadrului regulator, va permite obținerea unor „economii efective” pentru sectorul privat de circa 100 milioane lei anual și circa 400 mii zile/om. 

 

În opinia lui Aurel Casian, directorul Unității de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității de pe lângă ministerul Economiei,  studiul  reprezintă o analiză  calitativă a percepției agenților economici privind povara și conformarea reglementărilor de stat și vine drept un suport autorităților centrale în procesul de reformare a climatului investițional.

 

Studiul se efectuează anual, începând cu anul 2002, cu suportul Ministerului Economiei conform metodologiei furnizate de către Banca Mondială.