Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Ministrul Sergiu Railean a inspectat activitatea MOLDAC
07/13/2020 - 13:33

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a întreprins o vizită de lucru, la Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), pentru a se documenta despre activitatea instituției, progresele, dar și provocările întâmpinate în contextul crizei pandemice.

„Dezvoltarea infrastructurii calității este o prioritate pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii. Mă bucur să constat că MOLDAC reușește să corespundă tuturor rigorilor și practicilor stabilite pentru domeniul acreditării. Acest fapt contribuie la fabricarea produselor autohtone mai calitative și competitive”, a menționat ministrul.

În cadrul discuției, directorul MOLDAC, Eugenia Spoială, l-a informat pe ministrul Railean despre acțiunile realizate și progresele înregistrate de Republica Moldova în domeniul infrastructurii calității, dar și despre obiectivele stabilite de instituție pentru anul curent.

Potrivit Eugeniei Spoială, unul din rezultatele esențiale a fost menținerea statutului MOLDAC ca membru EA/BLA: „Calitatea de membru a EA/BLA asigură conceptul de „o dată acreditat, peste tot acceptat”, acest lucru a situat Centrul Național de Acreditara pe poziție de egalitate cu toate organismele de acreditare ale statelor membre ale UE”.

În perioada aprilie-iunie, instituția a efectuat evaluări a Organismelor de Evaluare a Conformității (OEC): 23 laboratoare, 4 organisme de inspecție și 4 organisme de certificare. În perioada de referință au fost organizate cursuri de instruire pentru personalul MOLDAC și reprezentanții OEC. De asemenea, a fost desfășurată ședința Comitetului Tehnico-Științific pentru Evaluarea Conformității al Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Evaluare a Conformității.

Ministrul a mulțumit echipei MOLDAC pentru profesionalismul și munca depusă zilnic astfel, ca toți consumatorii finali să aibă încredere în datele și certificatele de atestare a activităților centrelor de evaluare a conformității.

Imagini: 
modelul_costului