Titlu

Modificări în reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător
03/23/2016 - 16:09

23 martie 2016, Chișinău – Lista genurilor de reglementare prin licențiere a activității de întreprinzător va suporta modificări. Un proiect de lege în acest sens a fost înaintat Guvernului spre aprobare, la propunerea Ministerului Economiei.

 

Astfel, potrivit proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător,  se vor exclude 3 genuri de activitate din lista genurilor reglementate prin licențiere: cea a burselor de mărfuri; confecționarea și distrugerea ștampilelor; activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale.

 

Potrivit analizei impactului de reglementare a proiectului, aceste genuri de activitate au un impact economic și social nesemnificativ. Respectiv, suma totală a acumulărilor la bugetul de stat nu va suporta scăderi esențiale.

 

Consecutiv, proiectul Legii propune un set de măsuri menite să îmbunătățească cadrul legal existent în domeniu, motivul ajustărilor, fiind necesitatea dezvoltării unui cadru regulator modern, unitar şi exact.

 

Executarea prevederilor propuse nu necesită costuri financiare, iar implementarea va fi asigurată de Camera de Licenţiere. Monitorizarea urmează a fi efectuată de către Ministerul Economiei, organul responsabil de reglementarea politicii statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

 

Pentru mai multe informații contactați 

Serviciul Comunicare și Relații Publice

al Ministerului Economiei

Tel: 022 250 667/547

E-mail: presa@mec.gov.md