NML 6-05:2017 „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”