Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

O nouă platformă de colaborare economică interguvernamentală moldo-georgiană
04/28/2017 - 16:45

28 aprilie, Chișinău - Viceministrul economiei, Vitalie Iurcu, a participat la prima Ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-georgiene de cooperare comercial-economică, în perioada 27-28 aprilie curent, la Tbilisi, Georgia, unde a fost organizat Forul de afaceri moldo-georgian, de către Organizația de Atragere a Investițiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) în colaborare cu Camera de Comerț şi Industrie a Georgiei.

 

În cadrul ședinței au fost examinate subiecte de interes comun din domeniul comerțului şi investițiilor, energetică şi transport, sectorului agroindustrial, cultură şi sfera turismului, precum și din domeniul dezvoltării regionale şi construcții, știință şi inovații.

 

Viceministrul economiei, Vitalie Iurcu, vicepreședinte al Comisiei moldo-georgiene, a subliniat importanță dezvoltării cooperării moldo-georgiene în domeniul comercial-economic și investițional, precum si în sfera energetică. În acest context,  viceministrul economiei a menționat că organizarea Forului oamenilor de afaceri este o platformă eficientă în acest sens, iar cooperarea în domeniul energiei va favoriza dezvoltarea pieței energetice în corespunde cu directivele europene.

 

Vitalie Iurcu, viceministru al economiei, în cadrul întrevederilor bilaterale cu omologii de la Ministerul economiei şi dezvoltării durabile, Ministerul energeticii, din Georgia, precum şi întâlniri  cu reprezentanții diasporei moldovenești în or. Tbilisi, a stabilit parteneriate de colaborare în domeniile menționate, cea ce va dinamiza cooperarea bilaterală și va spori exportul - importul în sectoarele economiei naționale.

 

 

Reuniunea comisiei a finalizat cu semnarea Protocolului primei ședințe şi a doua acorduri interguvernamentale - de constituire a comisiei moldo-georgiene de colaborare economică, precum şi de colaborare în domeniul turismului. 

 

 

Notă: În anul 2016 volumul comerțului exterior între Republica Moldova şi Georgia a însumat 18,4 mil. dol. SUA, fiind în descreștere cu 7,24% față de anul 2015. Exportul a constituit 16,9 mil. dol. SUA, importurile 1,52 mil. dol. SUA.  Balanța comercială pozitivă pentru RM a constituit 15,4 mil. dol. SUA.

Imagini: 
modelul_costului