Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

O nouă Platformă între autorități și mediul de afaceri pentru îmbunătățirea domeniul construcțiilor și infrastructurii
10/02/2017 - 09:58

2 octombrie, Chișinău - Inițiativa vicepremierului Octavian Calmîc de Creare a unei Platforme comunie de conlucrare între autoritățile statului și oamenii de afaceri pentru a eficientiza și îmbunătăți domeniul construcțiilor și infrastructurii din Republica Moldova a fost susținută de reprezentanții mediului de afaceri din domeniul construcțiilor, întruniți în cadrul unei mese rotunde organizate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Oamenilor de Afaceri, în vederea identificării problemelor și soluțiilor pentru îmbunătățirea și dezvoltarea potențialului de construcții în țara noastră, precum și creșterea indicatorilor internaționali.

 

Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii în cadrul mesei rotunde cu reprezentații mediului de afaceri, din 29 septembrie curent, a prezentat politicile și obiectivele noi ale ministerului în domeniul construcțiilor și infrastructurii, care vin să susțină dezvoltarea sectorului dat, ce are o legătură directă cu celelalte ramuri ale economiei naționale. În acest context, Ministerul Economiei și Infrastructurii își propune reducerea actele permisive în domeniul construcțiilor, simplificarea procedurilor de obținere a documentelor, îmbunătățirea Codului de urbanism, dar nu în detrimentul calității construcțiilor. ”Obiectivul Ministerului Economiei și Infrastructurii este de a susține nu doar executorii lucrărilor de construcții, dar și executarea calitativă a lucrărilor de construcții”, a specificat vicepremierul Octavian Calmîc.

 

De asemenea, Departamentul Infrastructură și Drumuri din cadrul Ministerului va definitiva contractele reziduale pentru modernizarea și dezvoltarea drumurilor naționale. În acest sens, recent a fost semnat cu partenerii de dezvoltare din China un Memorandum de intenție privind reabilitarea drumurilor naționale. De asemenea, ministrul Economiei și Infrastructurii a accentuat necesitatea îmbunătățirii sistemului bancar privind simplificarea creditării, accesului la finanțare, iar procentul pentru rata dobânzii la credite și dobânzi are o tendință de scădere, care la moment constituie 7,5 %.

 

Vicepremierul Octavian Calmîc a îndemnat mediul de afaceri, care nemijlocit se confruntă cu probleme, să vină cu propuneri și soluții de îmbunătățire a domeniul constructorilor, menționând că este deschis pentru colaborare, iar propunerile și oportunitățile constructive vor fi propuse spre examinare și aprobare parlamentarilor și executivului.

 

Această idei a fost susținută și de Pavel Caba, Preşedinte al Federaţiei  Patronală a Constructorilor Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT” care a menționat că specialiștii în domeniul construcțiilor trebuie să se implice în identificarea problemelor și să vină cu propuneri de îmbunătățire la Lege. De asemenea, a menționat că problemele actuale sunt din faptul  că sunt selectate ofertele cu cel mai mic preț deoarece conform legislației actuale în domeniul achizițiilor publice din 100 puncte, oferta financiară constituie 80 de puncte, iar oferta tehnică 20, de aceea și câștigă ofertanții care propun cele mai mici prețuri, ceea ce este imposibil de a executa calitativ lucrarea respectivă, de asemenea, este necesar de introdus în contracte stipularea ”actualizarea prețurilor”, așa cum legislația actuală interzice actualizarea prețurilor pe durata executării lucrărilor de construcție. În multe cazuri durata contractului este mai mare de un an de zile, iar prețurile la materialele de construcție, la energie electrică cresc și de aceea este necesar de prevăzut in legislația din domeniul achizițiilor publice actualizarea prețurilor. De asemenea, a menționat că, în acest domeniu trebuie să activeze specialiști cu experiență pentru a asigura calitatea obiectelor construite.

 

Victor Ermurachi, reprezentant al Secretariatului Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru a vorbit despre indicatorii internaționali în domeniul construcțiilor și potențialul de îmbunătățire a ratingului „Doing Business” al BM. Conform acestui clasament Republica Moldova la compartimentul de eliberare a actelor permesive pentru inițierea lucrărilor de construcție se afla pe locul 165 din 190 de țări  având 27 proceduri cu durata de 267 zile. În acest sens, în cadrul Consiliului a fost efectuat un studiu pentru a identifica problemele în domeniu. De asemenea a menționat că în 2015 și 2016  au fost făcute completări și modificări la Legea nr. 163 din 2010  privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, pentru a îmbunătăți și facilita simplificarea procedurilor de dare în exploatare a construcțiilor. De asemenea, Victor Iarmurachi a  accentuat că este necesar ca autoritățile locale să respecte termenul prevăzut în legislație privind eliberarea Certificatelor de urbanism, Autorizației de construcție, și totodată e necesar să fie întocmit Planul de urbanism al Chișinăului, etc.. Iar autoritățile centrale să promoveze reformele și modificările la Lege privind facilitățile pentru domeniul construcțiilor.

 

Anatolie Zolotcov, viceministrul Construcțiilor s-a referit la stipulările în Codul urbanismului și construcțiilor, elaborat în comun de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Patronatul în construcție, privind stabilirea cadrului legal unitar pentru urbanism, planificarea teritorială, autorizarea şi executarea lucrărilor de proiectare şi de construcţii, asigurarea calităţii construcţiilor şi a materialelor pentru construcţii, exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor pe teritoriul Republicii Moldova. În acest context, viceministrul a menționat că în Codul urbanismului și construcțiilor au fost introduse câteva completări noi, și anume a fost introdus un termen nou, Cartea comunală, în care este stabilit reducerea documentației de urbanism necesare pentru localitățile cu un număr de locuitori până la 5 mii. O altă îmbunătățire la Cod este că, sunt simplificate esențial procedurile de obținere a autorizației de construire în localitățile asigurate cu documentația de urbanism. Pentru localitățile care dispun de documentație de urbanism nu mai este necesar de obținut Certificat de Urbanism pentru proiectare, deoarece documentația de proiect va fi elaborată conform cerințelor stabilite in documentația de urbanism. Iar pentru acele localități care nu dispun de documentație de urbanism vor fi elaborate studii de fundamentare urbanistica.

 

Cu referire la domeniul privind executarea construcțiilor, Anatolie Zolotcov a menționat că a fost prevăzut pentru Codul urbanismului și construcțiilor să conțină doar o singură etapă de recepţie a construcţiilor finalizate, nu două etape cum au fost până acum, ceea ce simplifica cu mult procedura de recepţie. De asemenea, Codul prevede Certificarea calificării profesionale a întreprinderilor de proiectare şi construcţii, în scopul recunoaşterii competenţei acestora pentru realizarea de construcţii corespunzătoare cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor,  protejării vieţii oamenilor, a bunurilor societăţii si a mediului înconjurător.

 

În final, ca urmare a dialogului purtat, Octavian Calmîc ministru al Economiei și Infrastructurii a estimat că fiecare în parte este concurent unul cu altul, dar privind cadrul normativ și juridic toți sunt pe aceeași baricadă cu aceleași interese. Astfel, a fost propus crearea unui grup de lucru, unei Platforme comunie între autoritățile statului și oamenii de afaceri pentru a eficientiza și îmbunătăți domeniul construcțiilor și infrastructurii din Republica Moldova.

 

 

Imagini: 
modelul_costului