Titlu

Octavian Calmîc a discutat cu Asociația Investitorilor Străini acțiunile Guvernului de ameliorare a climatului investițional
03/25/2016 - 17:11

25 martie 2016, ChișinăuGuvernul Republicii Moldova și ministerul Economiei, în special, este antrenat în elaborarea și implementarea unui amplu program de atragere a investițiilor străine directe în economia națională, inclusiv prin ameliorarea climatului investițional și susținerea mediului de afaceri. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian Calmîc, în cadrul unei întrevederi cu membrii Asociației Investitorilor Străini (FIA).

 

În cadrul unui dialog deschis și constructiv cu membrii FIA, vicepremierul Octavian Calmîc a vorbit despre agenda Executivului și ministerului Economiei pe termen scurt și mediu în toate sectoarele economiei naționale, inclusiv prin atragerea investițiilor străine directe, ameliorarea climatului de afaceri, modernizarea legislației naționale, etc. ”Îmbunătățirea climatului investițional, crearea unor condiții favorabile și atractive pentru investitori nu sunt implementate în virtutea unor angajamente asumate  de Republica Moldova în cadrul acorduri internaționale sau regionale. Noi dorim să transformăm Republica Moldova într-o platformă atractivă pentru investiții, într-un centru regional, capabil să furnizeze produse și servicii de calitate atât pentru piața internă, cât și externă”, a spus Octavian Calmîc.

 

În această ordine de idei, ministrul Economiei a accentuat că pe lângă măsurile întreprinse deja de autorități, cum ar fi diminuarea presiunii instituțiilor de control asupra agenților economici prin instituirea moratoriului pe controale, în proces de finalizare și implementare sunt proiectele de diminuare a numărului instituțiilor de control, reducerea actelor permisive, care nu corespund cu principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător. În acest context, Octavian Calmîc a menționat că ministerul Economiei a analizat deja peste 400 asemenea documente și va veni cu propunerea ca circa 100 dintre ele să fie abrogate în prima jumătate a anului curent.

 

Vorbind despre politicile autorităților în direcția atragerii și facilitării activității investitorilor străini, ministrul Economiei a accentuat că  în timpul apropiat va fi simplificată procedura de acordare a permisului de ședere în țara noastră pentru cetățenii străini, care implementează proiecte investiționale.

 

Referindu-se la proiectele de perspectivă,  Octavian Calmîc a vorbit despre politicile, care urmează a fi implementate de autorități în domeniul privatizării, politicii bugetar-fiscale, reformei regulatorii, etc., scopul final al cărora constă în crearea unui mediu favorabil pentru activitatea agenților economici.

 

La rândul său, membrii FIA au apreciat eforturile autorităților privind facilitarea activității mediului de afaceri, eliminării unor bariere administrative care împiedicau activitatea agenților economici, impulsionarea dialogului direct dintre structurile de stat și mediul de afaceri. În același timp, antreprenorii au înaintat un șir de propuneri, inclusiv atragerea lor mai activă în procesul de elaborare a actelor legislative și  normative, care în opinia lor ar ridica gradul de interoperabilitate dintre mediul de afaceri și instituțiile statului. Ministrul Economiei a salutat propunerile înaintate, invitând reprezentanții companiilor la o colaborare cât mai fructuoasă cu autoritățile.