Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Octavian Calmîc: ”IMM-urile promovează inovațiile și susțin start-urilor conduse de tineri și antreprenoriatul feminin”
10/06/2017 - 13:59

6 octombrie, Chisinau - IMM-urile din Republica Moldova promovează inovațiile și susțin start-urilor conduse de tineri și antreprenoriatul feminin, a declarat astăzi Viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei și Infrastructurii la Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2017 cu genericul “SPECIALIZAREA INTELIGENTĂ – motorul creșterii economice în regiunile RM”, care a avut loc în cadrul săptămânii ”Moldova Business Week”.

 

Vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că IMM-urile şi antreprenorii au un rol semnificativ în economia țării, care sunt generatoare de venituri şi de locuri de muncă şi sunt motoare de creştere şi inovaţie. În prezent, întreprinderile mici şi mijlocii deţin circa 98 la sătă din numărul total al întreprinderilor din ţară  în care activează peste 60 la sută din numărul total de angajați pe țară. Din acest punct de vedere, IMM–urile asigură stabilitatea şi fortifică creşterea macroeconomice din ţară, oferă oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi stimulează creşterea exporturilor.

Semnarea în 2014 a Acordului  de  Asociere cu  UE  și  crearea Zonei  de  Liber  Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC) oferă posibilități  semnificative  de  export  și  investiții  pentru  a  crește  productivitatea  IMM-urilor. Dezvoltarea sectorului IMM-urilor este o prioritate vitală a Guvernului Republicii Moldova, care are ca obiectiv simplificarea accesului la finanțe, susținerea antreprenoriatului feminin și a start-urilor conduse de tineri, implementarea modelului economiei verzi în afacerile micului business, promovarea inovațiilor și a internaționalizării IMM-lor. Toate acestea se regăsesc și în Strategia de dezvoltare a sectorului IMM până în anul 2020. Întru consolidarea dialogului public privat, în anul curent a fost creat Consiliul Consultativ pentru IMM-uri, pe platforma căruia va fi monitorizată situația în domeniul IMM-lor, vor fi consultate documentele de politici aferente acestui sector și vor vi evaluate programele de stat pentru susținerea antreprenorilor, a specificat  ministrul Economiei și Infrastructurii.

De asemenea, Octavian Calmîc a accentuat că specializarea inteligentă la nivel regional este un concept promovat de Comisia Europeană care prevede investiții în cercetare, dezvoltare și inovare. Acest exercițiu presupune identificarea caracteristicilor și a potențialului economic și uman al regiunilor, evidențierea avantajelor competitive, precum și cooperarea părților interesate în jurul unei viziuni axate pe criteriul de excelență asupra viitorului acestei regiuni.

Strategiile privind specializarea inteligentă constituie un puternic instrument pentru soluționarea provocărilor sociale, de eficiență a resurselor, în special a celor energetice, de mediu, care în final contribuie la dezvoltarea economică a țării. Concentrându-se pe elementele care îi oferă unei regiuni cel mai mare potențial competitiv, specializarea inteligentă poziționează regiunea pe piețe specifice la nivel global și în lanțul valoric internațional, a adăugat ministrul Calmîc.

Țările din Parteneriatul Estic s-au angajat să adopte cel puțin o strategie inteligentă până în anul 2020. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Moldova beneficiază de suport tehnic din partea Comisiei Europene. În acest context, Centrul Comun de Cercetare al UE au efectuat o cartografiere a potențialului economic, științific și de inovare, rezultatele căreia le vom afla astăzi.

În concluzie, Vicepremierul Octavian Calmîc a reiterat că eforturile Guvernului Republicii Moldova, ale Ministerului Economiei și Infrastructurii sunt orientate spre internaționalizarea sectorului IMM-lor, iar atingerea acestui obiectiv necesită  implicarea în comun atât a antreprenorilor, autorităților locale, instituţiilor financiar-bancare, cât și a mediului academic, proiectelor de asistenţă tehnică în dezvoltarea capacităţilor tehnologice și de inovare ale IMM-lor. 

 

Imagini: 
modelul_costului