Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Octavian CALMÎC: ”Nu statistici de mii de controale de stat, ci să ajungem la un număr rezonabil de controale, prin care să asigurăm și dreptul consumatorului și dreptul agenților economici” VIDEO
11/09/2017 - 13:15

9 noiembrie, Chișinău  –  ”Nu statistici de mii de controale de stat efectuate până în an.2015, ci să ajungem la un număr rezonabil de controale, prin care să asigurăm și dreptul consumatorului și dreptul agenților economici” a declarat astăzi viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministrul Economiei și Infrastructurii, în cadrul Conferinței de presă privind reorganizarea, optimizarea și crearea organelor cu funcții de control.

 

Guvernului  a ameliorat cadrului normativ și legislativ care reglementează controlul de stat pentru atingerea eficienței maxime a acestui instrument - controlul de stat, pentru a scăderea numărului de controale și organelor care efectuează aceste controale, și astfel asigurarea protecției consumatorului și micșorarea presiunii asupra mediului de afaceri.

 

Astfel prin aprobarea Legii nr.185/2017 au fost puse în acord actele legislative care reglementează activitatea de control, în competența organelor de control specializate pe mai multe componente, și anume implementarea Reformei instituționale - optimizarea numărului instituțiilor abilitate cu funcții de control și implementarea Reformei procedurale - minimum documente, maximum de transparență și drepturi pentru întreprinzători. În acest context, printre procedurile reformei se numără, limitarea esențială a numărului de document în cadrul controlului, planificarea controlului pentru un an calendaristic, limitarea posibilităților de inițiere a controlului inopinat, iar pentru controalele de stat planificate se stabilește caracterul consultativ.

 

În aceeași ordine, măsuri restrictive se va aplica în dependență de nivelul încălcărilor și numai în cazul încălcărilor grave și foarte grave, iar contestarea actelor poate fi soluționată în instanță sau doar în cadrul Consiliilor de soluționare a disputelor din cadrul organului de control, în care vor participa obligatoriu și reprezentanții mediului de afaceri, totodată se stabilește dreptul antreprenorului de a se adresa direct în instanța de judecată, fără impunerea procedurii prealabile și se instituie Consiliul național pentru a examina problemele sistemice, privind aplicarea legislației în domeniul controlului de stat.

 

De asemenea, se va digitaliza procesele de control – Registrul de stat al controalelor unic, transparența și previzibilitatea acțiunilor inspectorului. Se acordă prioritate documentelor în format electronic, create și stocate în Registrul de stat al controalelor.

 

De asemenea, ministrul Economiei și Infrastructurii Octavian Calmîc a anunțat despre inițierea unei Campanii de verificare la mai mulți agenții economici privind respectarea dreptului consumatorului, cu referire la calitatea serviciilor prestate și calitatea produselor comercializate. ”O campanie pe de o parte informativă pentru agenții economici, dar și de verificare a respectării legii”. ”Vom avea un program masiv de comunicare și cu agenții economici, așa cum purtăm grija și față de agenții economici, dar purtăm și grija față de consumatorii și oamenii din Republica Moldova” a declarat vicepremierul.

 

Campania de controale și verificare este anunțată preventiv, pentru ca agenții economici să aibă timp să revizuiască activitatea sa de antreprenor, astfel a micșora presiunea asupra mediului de afaceri, deoarece nu se dorește amenzi și penalizări, dar nici loiali față de încălcările privind calitatea serviciilor prestate și produselor comercializate pe piața din țara noastră și astfel să fie asigurată protecția consumatorului, a menționat Octavian Calmîc.

 

În cadrul Campaniei vor fi verificați, în primul rând, antreprenorii din piețele din țară și toată sfera socială privind utilizarea corectă a mijloacelor de măsurare, cântarelor, precum și stațiile Peco, serviciile taxi, telefonia mobilă, de asemenea, va fi verificată calitatea produselor alimentare, în special cele care sunt distribuite în instituțiile de învățământ.

 

Menționăm că, în rezultatul reorganizării, optimizării și creării unor noi instituții cu drept de control, de la circa 70 entități cu dreptul de control au rămas 13 instituții cu funcție de control, care vor asigura un sistem instituțional funcțional, optimizat şi consolidat în domeniile de competență, privind controlului de stat al activității de întreprinzător, care nu implică cheltuieli suplimentare de la bugetul de stat, ci în limita bugetelor deja aprobate pentru anul 2017, a adăugat ministrul Economiei și Infrastructurii.

 

În temeiul Legii nr. 230 din 23 septembrie 2016, pentru modificarea şi completarea unor acte legislative la 1 noiembrie 2017 au fost aprobate Hotărârile Guvernului nr.886-889 care au promovat modificările  necesare la optimizarea structurii şi efectivului, următoarelor autorităţi cu funcţii de control şi supraveghere: Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei,  Agenţia Naţionale pentru Sănătate Publică, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional, Agențioa de Supraveghere Tehnică, Agenţia Naţională Transport Auto, Autoritatea Aeronautică Civilă, Agenţia Navală, Inspectoratul de Stat al Muncii,  Inspectoratul de Stat pentru Protecția Mediului, Serviciul Vamal, Serviciul Fiscal de Stat și Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.

 

Imagini: 
modelul_costului