ORDIN nr 377 din 18 decembrie 2017 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de examinare și evaluare a solicitărilor rezidenților parcului pentru tehnologia informației în vederea acordării avizului pentru dreptul de aflare temporară pe teritoriul