Ordin nr.281 din 07.06.2018 cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 2-15:2018 (Monitorul Oficial 309-320/1213, 17.08.2018)