Ordin nr.282 din 07.06.2018 cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 9-18:2018 (Monitorul Oficial 210-223/974, 22.06.2018)