Ordin nr.283 din 07.06.2018 cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-12:2018 (Monitorul Oficial 309-320/1214, 17.08.2018)