Ordin nr.289 din 12.06.2018 cu privire la aprobare a Normei de metrologie legală NML 8-08:2018 „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică” (Monitorul Oficial 235-244/1049, 29.06.2018