Ordin nr.386 din 02.08.2018 cu privire la modificarea normei de metrologie legală NML 3-08:2017 (Monitorul Oficial 309-320/1217, 17.08.2018)