Ordin nr.394 din 08.08.2018 cu privire la aprobarea listei standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru ascensoare (Monitorul Oficial 321-332/1270, 24.08.2018