Ordin nr.405 din 10.08.2018 cu privire la modificarea listei standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru aparatele de cîntărit neautomate (Monitorul Oficial 321-332/1272, 24.08.2018)