Ordin nr.406 din 10.08.2018 cu privire la aprobarea listei standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru securitatea generală a produselor (Monitorul Oficial 321-332/1273, 24.08.2018)