Ordin nr.410 din 15.08.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru echipamentele sub presiune (Monitorul Oficial 400-409/1569, 26.10.2018)