Ordin nr.411 din 15.08.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru aparate consumatoare de combustibili gazoşi (Monitorul Oficial 400-409/1570, 26.10.2018)