Ordin nr.420 din 17.08.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor moldoveneşti prin care se adoptă standarde europene armonizate pentru instalaţiile pe cablu care transportă persoane (Monitorul Oficial 400-409/1572, 26.10.2018