Ordin nr.518 din 30.10.2018 cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-10:2018 (Monitorul Oficial 441-447/1703, 30.11.2018)