Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii Nr. 184 din 24.07.2019 cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 5-16:2019 „Spectrometre cu emisie atomică. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”