Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii Nr. 186 din 25.07.2019 cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 1-08:2019 „Tije metrice. Procedura de verificare metrologică”