Organizaţia Mondială a Comerțului

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este o organizație internațională care supervizează un număr mare de acorduri care definesc "regulile comerciale" dintre statele membre. OMC este succesoarea „Acordului general asupra tarifelor și comerțului“ și operează în direcția reducerii și abolirii barierelor comerțului internațional.

Republica Moldova este membru cu puteri depline a Organizaţiei Mondiale a Comerţului din 6 iunie 2001.

 

 

Centrele de Notificare şi Informare ale OMC

 

Centrele de Notificare şi Informare ale OMC au fost create în scopul implementării angajamentelor Republicii Moldova faţă de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), ratificate prin Legea nr. 218-XV din 1 iunie 2001 „Pentru aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului”.Rolul esenţial al Centrelor respective este optimizării mecanismului de informare şi conlucrare intre instituţiile guvernamentale ale Republicii Moldova şi ţările membre ale OMC.

 

 

Informatii privind Centrele de Notificare şi Informare ale OMC:

 

 1. Hotarare de Guvern cu privire la centrele de notificare şi informare ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului nr. 560  din  01.08.2012

 2. Ordin privind crearea Centrelor de notificare OMC

 3. Lista Centrelor de Notificare şi Informare ale OMC,create în cadrul ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale

 4. Notificările obligatorii ce urmează a fi elaborate de ministere şi alte autorităţi administrative centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Anexe:

 

 1. Legea Nr.218-XV din 01.06.2001 privind aderarea R.M. la O.M.C.
 2. HG privind îndeplinirea angajamentelor asumate de R.M. faţă de O.M.C.
 3. Raportul Grupului de Lucru pentru aderarea R.M. la O.M.C.
 4. Mecanismul de examinare a politicilor comerciale (Anexa 3)
 5. Rezultatul negocierilor comerciale multilaterale din runda Uruguay
 6. Aspectele privind proprietatea intelectuală legate de comerţ (Anexa 1C)
 7. Anexa IB
 8. Regulile de origine
 9. Măsurile investiţionale
 10. Barierele tehnice în calea comerţului
 11. Aplicarea articoluli VII al Acordului General pentru tarife şi comerţ
 12. Oferta tarifară
 13. Angajamentele R.M. vis-à-vis de O.M.C. în domeniul serviciilor
 14. Memorandumul de Acord privind regulile şi procedurile de reglementare a diferendelor
 15. Acordul de la Marrakesh privind constituirea OMC
 16. Subvenţiile şi măsurile compensatorii
 17. Salvgardarea
 18. Inspecţia înainte de expediţie
 19. Aplicarea articolului VI al Acordului General pentru tarife vamale şi comerţ
 20. Aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare
 21. Agricultura
 22. Procedurile în materie de licenţe de import