Organizatia pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) este o instituţie publică, necomercială, creată prin Hotărârea Guvernului nr. 538 din 17 mai 2007, care activează în coordonarea Ministerului Economiei şi în parteneriate cu alte autorităţi centrale şi locale, asociaţii de afaceri, prestatorii de suport în afaceri şi întreprinderile mici şi mijlocii.  

 

Misiunea ODIMM reprezintă contribuirea la sporirea competitivităţii economiei naţionale prin susţinerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din Republica Moldova prin implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor sectoriale şi proiectelor internaţionale. 

 

Realizarea misiunii se axează pe următoarele domenii de activitate: 

 

 •  Crearea oportunităţilor de lansare şi dezvoltare a unei afaceri de succes, în special în zonele rurale; 
 •  Formarea şi amplificarea culturii şi a abilităţilor antreprenoriale; 
 •  Facilitarea accesului IMM la resurse financiare; 
 •  Facilitarea accesului IMM la resurse informaţionale; 
 •  Stimularea dialogului public-privat; 
 •  Susţinerea dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri; 
 •  Elaborarea şi implementarea programelor şi proiectelor de dezvoltare a sectorului IMM; 
 •  Administrarea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor (FGC); 
 •  Acordarea serviciilor de consultanţă şi instruire a managerilor şi angajaţilor IMM; 
 •  Crearea şi dezvoltarea unei reţele de Incubatoare de Afaceri în Moldova;
 •  Susţinerea formării de clustere şi reţele inovative; 
 •  Susţinerea dezvoltării asociaţiilor şi instituţiilor de suport în afaceri; 
 •  Cooperarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale similare.

 

ODIMM functioneaza în scopul susţinerii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii din Republica Moldova, în conformitate cu priorităţile Guvernului stabilite în strategiile si programele sale de susţinere a sectorului întreprinderilor mici si mijloci.